Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Súčasnosť

     V rokoch 2000 – 2002 bol v obci vybudovaný vodovod, obec má výborne vybudovanú tel. sieť T-Mobile, Orange, rýchlostný internet, máme dva potravinové obchody COOP-Jednota a potraviny Kolpašan. Budovu potravín Kolpašan postavila obec.

Pravidelnou udalosťou v obci je Púť z príležitosti Premenenia Pána začiatkom augusta.
Celé katastrálne územie obce bolo v roku 1979 začlenené do Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Pre množstvo technických a kultúrnych pamiatok bolo v roku 1993 spolu s Banskou Štiavnicou a okolím zapísané na listinu Svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.
Región SITNO, ktorého je obec členom má spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorého priority vychádzajú z priorít jednotlivých obcí v ňom združených. Prioritami regiónu je najmä rozvoj v oblasti cestovného ruchu, s čím priamo súvisí vyhovujúci stav infraštruktúry vrátane dopravy a komunikácií.